Business Driven IT

Business Driven IT

Bedrijven hebben te maken met nieuwe kansen en bedreigingen


  • Afzetmarkten veranderen voortdurend door de Cloud, Social Media etc.

  • Mobiliteit en veiligheidseisen nemen toe

  • Behoefte aan Business Intelligence neemt toe

  • Steeds zwaardere Service Level Agreements

  • Steeds grotere budgetten nodig voor IT

  • Investeringen in IT synchroon met de behoefte


Multisys heeft een unieke visie voor wat betreft automatiseren. Wij bouwen uw systeem op maat om exact aan uw behoefte te kunnen voldoen, tegen een prijs die u zich kunt veroorloven. Niet alleen nu, maar ook als uw bedrijf groeit. Wij laten het systeem met u mee groeien zodat de kosten in lijn blijven met de groei van uw bedrijf. Deze strategie levert een lagere Total Cost of Ownership (TCO) op, waardoor u meer liquiditeiten in uw bedrijf houdt. Hierdoor blijft u slagvaardig en concurrerend in uw markt en creëert u meerwaarde voor uw klanten.


Door de IT behoefte in lijn te brengen met de groei van uw bedrijf, bent u altijd up-to-date voor wat betreft de techniek. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet en passen die toe op onze bestaande en nieuwe systemen. Hierdoor neemt de robuustheid en betrouwbaarheid van het systeem in de loop van de tijd toe.