Disclaimer


De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van Multisys, niet toegestaan.
Multisys staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van een
verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Multisys kan
ondanks tegenmaatregelen daartoe niet garanderen dat een verzonden
e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden
overgebracht zonder tussenkomst van inbreuk of tussenkomst van onbevoegde
derden.
Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht of voor u bedoeld kan
zijn, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te
retourneren aan de afzender en het origineel en eventueel kopieën te
verwijderen en te vernietigen.
Multisys hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene
voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De
algemene voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
The information contained in this communication is confidential and is
intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed. You should not copy, disclose or distribute this communication
without the authority Multisys. Multisys is neither liable for the proper and
complete transmission of the information contained in this communication nor
for any delay in its receipt. Despite countermeasures taken Multisys does not
guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor
that the communication is free of viruses, interceptions or interference.
If you are not the intended recipient of this communication please return the
communication to the sender and delete and destroy all copies.
In carrying out its engagements, Multisys applies general terms and
conditions, which contain a clause that limits its liability. A copy of these
terms and conditions is available on request free of charge.